Zarządzanie etapowe

Z PRINCE2 Polskie
Skocz do: nawigacja, szukaj

Niniejszy artykuł jest również dostępny w językach Angielskim, Portugalskim, Francuskim, Hiszpańskim, Holenderski.

Dobrym sposobem na realizację dużego projektu lub zadania jest podzielenie go na łatwiej zarządzane fragmenty. W PRINCE2 takie fragmenty noszą nazwę Etapów zarządczych. Projekt realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 jest planowany, monitorowany i sterowany sekwencyjnie, etap po etapie. Etapy zarządcze są oddzielone od siebie punktami decyzyjnymi nazwanymi w PRINCE2 głównymi punktami kontrolnymi Komitetu Sterującego.

Na koniec każdego etapu zarządczego Komitet Sterujący przegląda: wyniki etapu, Uzasadnienie Biznesowe i plan następnego etapu, w celu podjęcia decyzji czy można przejść do kolejnego etapu i kontynuować projekt.

Wykorzystanie idei etapów zarządczych ma wiele zalet:

  • Pozwala podzielić projekt na prościej zarządzane fragmenty.
  • Powoduje, że możemy mieć wysokopoziomowy Plan całego Projektu i szczegółowe Plany Etapów.
  • Umożliwia w procesie tworzenia Planu Etapu korzystanie z doświadczeń z etapów poprzednich. Na przykład, jeżeli jeden z zespołów wykonywał swoją pracę szybciej niż planowano to może to być uwzględnione w Planie następnego Etapu.

W każdym projekcie mamy minimum dwa etapy zarządcze. Etap Inicjowania i następujący po nim kolejny Etap Zarządczy, w którym dostarczane są produkty projektu. Proces Zamykanie Projektu jest częścią drugiego (i ostatniego) etapu zarządczego. Projekt realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 jest planowany, monitorowany i sterowany sekwencyjnie, etap po etapie.

Odnośniki