Pryncypia

Z PRINCE2 Polskie
Skocz do: nawigacja, szukaj

Niniejszy artykuł jest również dostępny w językach Angielskim, Hiszpańskim, Portugalskim, Francuskim, Rosyjski, Holenderski.

Każdy projekt zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2 powinien spełniać 7 pryncypiów i jeżeli chociaż jedno z nich spełnione nie jest, to projekt nie jest zgodny z PRINCE2.

Z punktu widzenia metodyki PRINCE2 pryncypium jest podstawową wartością, jaka zawsze powinna być obecna w projekcie zgodnym z PRINCE2. Reasumując, traktuj pryncypia jak wskazówki do najlepszych praktyk. W poniższej tabeli zebrałem wszystkie 7 pryncypiów wraz ze wskazaniem Tematów i obszarów, w których są one omawiane:

Odnośniki