Dostosowanie do projektu w danym środowisku

Z PRINCE2 Polskie
Skocz do: nawigacja, szukaj

Niniejszy artykuł jest również dostępny w językach Angielskim, Hiszpańskim, Francuskim, Portugalskim, Holenderski.

Zarządzanie projektem powinno być dostosowane do wielkości projektu, złożoności, istotności, możliwości, ryzyka i środowiska, w którym jest realizowany. Jeżeli twój projekt jest niewielki jak choćby zaprojektowanie warsztatu dla 10 osób lub bardzo duży w rodzaju budowy elektrowni jądrowej to, chociaż metodyka PRINCE2 może być stosowana w każdym rodzaju projektów to za każdym razem sposób jej wykorzystania powinien być adekwatny do danego projektu.

Jedną z często spotykanych krytycznych opinii formułowanych przez kierowników projektów jest i ta, która mówi: „Nasz projekt nie jest zbyt duży i metodyka zarządzania doda do niego zbyt wiele biurokracji”. I tak się stanie, jeśli będziesz traktować metodykę PRINCE2 literalnie a przecież nie jest to dobry sposób na jej stosowanie. Często jako przykładu używam programu telewizyjnego „The Apprentice” . W programie tym, dwa zespoły konkurują ze sobą realizując prosty dwudniowy projekt. Każdy zespół ma Kierownika Projektu. W programie widać, że metodyka PRINCE2 może być wykorzystywana a biurokracja sprowadzona do prostej listy kontrolnej. Program pokazuje także, że w każdym kolejnym tygodniu większość Kierowników Projektów popełnia te same błędy, co oznacza, że nie rozumieją pryncypium Korzystanie z doświadczeń.

Cele, jakie przyświecają dopasowaniu to:

  • Zapewnienie, że metoda zarządzania projektem odpowiada środowisku, w jakim jest realizowany (środowisko finansowe, regulacje obowiązujące w organizacji).
  • Zapewnienie, że elementy sterowania są odpowiednie do jego skali, złożoności, istotności, możliwości i ryzyka (np. jeżeli projekt jest obarczony wieloma ryzykami to zarządzanie ryzykiem może zając sporo czasu).

Dokumentacja Inicjowania Projektu (DIP) powinna opisywać jak metodyka PRINCE2 będzie dopasowana do projektu. Patrz rozdział „20. Dopasowanie” w niniejszym podręczniku.

Uwaga: Powyższe informacje dotyczące pryncypiów wyczerpują całość wiedzy wymaganej na egzaminie Foundation w tym zakresie.

Odnośniki