Zdefiniowane role i odpowiedzialności

Z PRINCE2 Polskie
Skocz do: nawigacja, szukaj

Niniejszy artykuł jest również dostępny w językach Angielskim,Hiszpańskim, Francuskim, Portugalskim, Holenderski.

W każdym projekcie ludzie potrzebują wiedzieć, co mają robić i czego mogą oczekiwać od innych. Osobiście uważam, że jest to jedno z najważniejszych pryncypiów, umożliwiające dobre zarządzanie projektem od samego początku. Metodyka PRINCE2 mówi, że w projekcie powinny być zdefiniowane i uzgodnione role i odpowiedzialności tworzące strukturę organizacyjną angażującą interesariuszy reprezentujących biznes, użytkowników i dostawców.

W projekcie znajdą się ludzie z różnych oddziałów naszej organizacji i firm zewnętrznych. Ważne jest więc, aby struktura zespołu była klarowna ponieważ w przeciwnym razie zarządzanie projektem może się stać niemożliwe.

Zgodnie z PRINCE2 projekt ma trzech głównych interesariuszy. Są to Sponsorzy biznesowi, Użytkownicy i Dostawcy.

  • Sponsorzy biznesowi są zainteresowani tym, aby projekt zapewnił dobry stosunek korzyści do kosztu.
  • Użytkownicy to ci, którzy będą wykorzystywali dostarczone produkty i w konsekwencji dostarczali korzyści.
  • Dostawcy to ci, którzy zapewniają niezbędne zasoby i wiedzę potrzebną w projekcie oraz wytwarzają produkty.

Niniejsze pryncypium mówi, że powyżsi interesariusze muszą być prawidłowo reprezentowani w zespole zarządzającym projektem głównie w Komitecie Sterującym.

Każda rola w zespole zarządzającym projektem jest zdefiniowana i ma uzgodnioną odpowiedzialność. Podsumowując, pryncypium „Zdefiniowane role i obowiązki”, dobra struktura zarządzania projektem daje jednoznaczną odpowiedź na pytania: „Czego się ode mnie oczekuje?”, Czego mogę oczekiwać od innych?” i „Kto i jakie decyzje podejmuje?”.

Odnośniki