Strona główna

Z PRINCE2 Polskie
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wprowadzenie

PRINCE2 oddziela warstwę zarządczą projektu od praz związanych z wytwarzaniem produktów projektu (prac specjalistycznych). Oznacza to, że ta sama warstwa zarządcza może być stosowana do różnych typów projektów. Warstwa zarządcza odnosi się do struktur organizacyjnych projektu takich jak Komitet Sterujący, Kierownik Projektu i Zespoły. Stanie się to jaśniejsze, kiedy będzie omawiany model procesowy.

Cezary Photo.jpg
Witamy PRINCE2 wiki!

Cezary Paprocki - Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Międzynarodowej Szkoły Handlu (Southampton Institute of Higher Education). Autor prac naukowych publikowanych za granicą i dwóch patentów z dziedziny mikroelektroniki. Konstruktor układów scalonych, w tym szef grupy budującej pierwszy polski procesor 16-to bitowy.

Kontakt
cezary.paprocki@crmsa.eu i LinkedIn.

Historia i prawa właścicielskie

PRINCE2 to akronim od angielskiego Projects IN Controlled Environments, wersja 2 (Projekty w Sterowalnych Środowiskach) Od 2013 roku prawa właścicielskie należą do Brytyjskie spółki join-venture AXELOS. Poprzednio PRINCE2 i inne podejścia wywodzące się z Najlepszych Praktyk należały do Brytyjskiej agendy rządowej OGC. Inne organizacje takie jak APMG, EXIN i PeopleCert mają status Centrów Egzaminacyjnych, odpowiedzialnych za organizację i nadzorowanie egzaminów w imieniu i na rzecz AXELOS.

PRINCE2 jest w istocie najnowszą wersją standardu PROMPT, którego początki sięgają połowy 1970 roku.

Oficjalne podręczniki

Dostępne są dwa oficjalne podręczniki do PRINCE2:

Więcej informacji na temat podręczników można znaleźć na stronie PRINCE2 PDF.


Zawartość PRINCE2

W oficjalnym podręczniku zakłada się, że metodyka PRINCE2® składa się z czterech głównych elementów (Zintegrowanych Elementów). Są to:

Polish 1.png

Więcej na temat metodyki PRINCE2 można znaleźć na stronie Metodyka PRINCE2.

Szablony w PRINCE2

Metodyka PRINCE2 udostępnia zestaw produktów zarządczych (wzory dokumentów). Ich zastosowanie jest wyjaśniane przy okazji omawiania Tematów i Procesów. Poniżej wymieniono opisane w PRINCE2 szablony podzielone na dokumenty bazowe, dokumenty o charakterze zapisów i raporty:

Więcej informacji na temat wzorów dokumentów można znaleźć w artykule Wzory dokumentów w PRINCE2.

Dokumenty albo precyzyjniej produkty zarządcze są częścią wcześniej wymienionych elementów (cztery podstawowe) jak również opisów ról i odpowiedzialności.

Techniki stosowane w zarządzaniu projektami nie są częścią PRINCE2 (np. technika wyrównywania zasobów).

Dla ogólnego zrozumienia tego jak działa metodyka PRINC2 warto się zapoznać z artykułem Procesy.

Certyfikacje

Metodyka PRINCE2(R) jest podejściem do zarządzania projektami opartym o model procesowy rozpoznawanym jako standard międzynarodowy. Obecnie dla PRINCE2 dostępne są dwa poziomy certyfikacji. Więcej na temat metodologii, typów certyfikatów jak również szkoleń i egzaminów można znaleźć w artykule Certyfikaty PRINCE2.

Materiały źródłowe zewnętrzne

Źródła oficjalne:

Strony poświęcone certyfikatom na stronach Centrów Egzaminacyjnych:

Źródła powszechnie dostępne: